Op basis van een AWBZ indicatie heeft een cliënt in een verpleeghuis recht op goede zorg. Daaronder wordt ook mondzorg verstaan. Volgens de landelijke richtlijn ´mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen´ is het de verantwoordelijkheid van de instelling om mondzorg beschikbaar te stellen.

 

In deze richtlijn wordt ook de relatie tussen mondzorg, de algehele gezondheid en diverse aandoeningen uitvoerig beschreven.

 

Verder wordt in de richtlijn gesteld dat mondzorg een vast onderdeel is van het zorgplan. Door middel van een pakket van aanbevelingen geeft deze richtlijn een verpleeghuis een houvast om goede mondzorg te verlenen.

 

Vitaaldent biedt volledige mondzorg op locatie en vult zo deze verantwoordelijkheid voor verpleeghuizen in.