Educatie en training voor betere mondzorg

VITAALDENT dienst

Educatie zorgt voor sterke preventie

VitaalDent geeft handvaten aan zorgverleners door professionele educatie en klinische lessen. Onze mondhygiënisten en preventie-assistenten bezitten jarenlange geriatrische ervaring. Ze krijgen interne en externe opleidingen om de beste mondzorg te bieden en via preventieve maatregelen de mondgezondheid te verbeteren, want inzetten op preventie vraagt op de eerste plaats om een uitgebreide kennis. Hoe staat u cliënten bij tijdens hun mondverzorging? We leiden verzorgenden op door de algemene kennis te verruimen aan de hand van praktische casussen.

VITAALDENT dienst

Verdieping van de kennis door klinische lessen

VitaalDent zet in op kennisverdieping en casussen. Door de algemene kennis van verzorgenden te verrijken en de praktische ervaring te versterken. Het zorgpersoneel krijgt duidelijke behandelingsmethodieken om afwijkende situaties goed in te schatten. Samen met de zorginstelling bepalen we het optimale educatieplan en sturen we aan om de dagelijkse mondhygiëne van cliënten onder de aandacht te brengen. De overgedragen kennis biedt zo heel wat voordelen.

VITAALDENT dienst

Een plan op maat voor de zorginstelling

Wat is er belangrijk voor de zorginstelling? Een duidelijk ondersteunings- en bijscholingsplan.
Wij stellen de juiste vragen:

Wij trainen het zorgpersoneel naar een hoger niveau in mondgezondheid, mondhygiëne en mondzorg. Zo geven we een theoretisch en praktisch houvast inzake preventie en ad hoc oplossingsgerichte mogelijkheden.